Odkrywaj nowe trasy biegowe

Zaprasza­my do wprowadza­nia tras treningowych oraz korzys­ta­nia z setek szlaków dostęp­nych w ser­wisie Trail.pl. Już wkrótce dodamy funkcję porówny­wa­nia cza­sów poko­na­nia wybranych tras.