Rywalizuj na szlakach

Korzys­ta­jąc z map i tech­nologii ser­wisu TRAIL.PL już niedłu­go zapro­ponu­je­my wygodne narzędzie do obsłu­gi rywal­iza­cji na wybranych i wyz­nac­zonych w tere­nie trasach. Jeśli znasz taki szlak — pieszy, rowerowy czy kajakowy – prześlij jego nazwę i lokaliza­cję na nasz adres.