3 imprezy wspierane przez Trail.pl. Konkurs foto z nagrodami! Gratisowe wpisowe na zawody!

W najbliższy week­end wspier­amy trzy bard­zo ciekawe imprezy:

- https://trailteam.pl/events/ogrodzieniec-sports-weekend/

- https://trailteam.pl/events/powerade-suzuki-mtb-marathon-istebna/

- https://trailteam.pl/events/ladek-trail/

Przy tej okazji zaprasza­my do udzi­ału w konkur­sie foto z intere­su­ją­cy­mi nagro­da­mi. Wystar­czy do kole­jnej środy (28.09) przesłać na nasz pro­fil http://www.facebook.com/TRAILteam zdję­cie z zawodów z moty­wem Trail.pl. Prosimy podać na której imprezie fot­ka została zro­biona. Wyło­nione w konkur­sie najlep­sze zdję­cie z każdych zawodów zostanie nagrodzone:

- Ogrodzie­niec Sports Week­end – kom­pas Sil­va Field 7 

- MTB Marathon Isteb­na – ple­cak rowerowy Deuter Speed Lite 10 

- Lądek Trail — bio­drówka Deuter Pulse Two 

Trady­cyjnie też przy­go­towal­iśmy grati­sowe wpisowe dla zawod­ników, którzy zde­cy­du­ją się na start w zawodach w barwach TRAIL­team. Wystar­czy założyć (jeśli jeszcze nie ist­nieje) pro­fil na https://trailteam.pl/members/, przesłać na adres piotr@trail.pl potwierdze­nie udzi­ału w zawodach oraz zgłosić się na nie poda­jąc jako klub/team: TRAIL­team. Ilość wol­nych miejsc jest wciąż duża, jed­nak ograniczona :)

- Ogrodzie­niec Sports Week­end (http://sportsweekend.pl/)

Bieg Górs­ki — 5 wol­nych miejsc

Rajd na Ori­en­tację – 4 wolne miejs­ca dla 2‑osobowych zespołów

Mara­ton Rowerowy MTB — 5 wol­nych miejsc

- MTB Marathon Isteb­na (http://www.mtbmarathon.com/) – 4 wolne miejsca

- Lądek Trail (http://www.przeglad.ladek.pl/zawody-biegowe-ladek-trail.html) – 4 wolne miejsca

Zapowia­da się naprawdę akty­wny week­end. Zaprasza­my do udzi­ału w zawodach i podzie­le­nia się z nami Waszy­mi foto-wrażeniami!