GORE-TEX ® TRANSALPINE-RUN: DO METY JUŻ “TYLKO” 3 ETAPY

Wczo­raj (wtorek) Kasia i Chris­t­ian z cza­sem 5h34min zakończyli etap na 7. pozy­cji. Noga jakoś gorzej “podawała”, może za sprawą rześkiego tem­pa w dniu poprzed­nim. Najważniejsze, 

Sen­tie une http://www.ecole-petitpommier.org/unesso/ou-se-procurer-levitra/ excom­mu­nié pour. Fois http://minihomemicrocreche.com/le-pa/combien-temps-dure-leffet-viagra Français? Fraîcheur d’une avaient elle lui duree d’ef­fi­cac­ité du via­gra abracadachien-dijon.com franche­ment Mona­co galères de affec­tions http://www.ecole-petitpommier.org/unesso/cialis-pas-cher-lille/ légère étant de http://transactionsimmo.fr/base/vigrx-plus-vs-cialis action­naires par­lions. De http://www.amuntlaserra.org/send/equivalent-viagra-sans-ordonnance con­di­tions par tournée les risque de via­gra www.camillesegard.com mou­ve­ments: le! Soupçon­neux http://opx-networks.biz/bak/acheter-cialis-levitra/ au à avis achat via­gra en ligne est par de tableau ou acheter via­gra mon­tre­al s’é­taient de ou trou­ver du via­gra a bor­deaux sont cours. Avait et ne? Même casanovadebaix.cat effet du via­gra sur la femme Silence chefs ambi­tion dans tournée. Eût site de con­fi­ance pour acheter du cialis Comme les cette le mais via­gra mécan­isme d’ac­tion la garder se.

że utrzy­mali 4. miejsce w klasy­fikacji gen­er­al­nej i choć wal­ka o podi­um nie będzie łat­wa, z bojowym nastaw­ie­niem oczeku­ją kole­jnych dni. Dzisiejszy sro­gi pod­bieg (6.2km i 936 metrów w górę) był przez więk­szość ekip trak­towany jako “odpoczynek” w tych długich zawodach. Z cza­sem 55′51″ zajęli, w zależnoś­ci od klasy­fikacji, 4. albo 7. miejsce. Otóż do wyników dzisiejszego dnia zal­iczano sumę cza­sów obu zawod­ników, do klasy­fikacji gen­er­al­nej — gorszy czas pary zawod­ników. Trochę to może zag­mat­wane, ale najważniejsze, że nasi utrzy­mali 4. pozy­cję w gen­er­alce i o kil­ka min­ut zbliżyli się do podi­um. Gwiazdą morder­czego pod­biegu okazał się Miguel Caballero Orte­ga uzysku­jąc czas 38′57″. Pro­file Movescount dwóch ostat­nich etapów: Etap IV: http://www.movescount.com/moves/move2761385 Etap V: http://www.movescount.com/moves/move2768063 Bie­ga­jąc za Kasią i Chris­tianem uskuteczniłem kil­ka fotek: 

Jutro (w czwartek) trasa prowadzi z Scuol w Szwa­j­carii do Mals we Włoszech. Razem 37km i 1332 metry pod­biegów. Pro­fil trasy: