Gore-Tex Transalpine-Run: dodatkowe nagrody w konkursie

Pod­czas gdy w Alpach roz­gry­wa sie trud­ny trze­ci etap zawodow, dla wszys­t­kich bio­ra­cych udzial w naszym konkur­sie mamy dobra wiado­mosc: fir­ma GORE ufun­dowala dodatkowe nagrody. I tak, za drugie miejsce w “gen­er­alce” przekaze­my ide­al­na na zbliza­ja­ca sie jesien opaske wind­stop­per­owa, za trze­cie — ory­gi­nal­nego Gore-Tex’owego mem­o­ry stic­ka. Zatem jest o co wal­czyc :) Dodatkowo opaske moz­na wygrac trafnie typu­jac jutrze­jszy czas Kasi.

Czwartkowy krot­ki bieg ostro pod gore jest jedyny, w kto­rym zawod­ni­cy nie musza biec razem. Czas zespolu bedzie suma cza­sow obu bie­gaczy. Zatem poda­jac czas na konkurs prosimy zaz­naczyc czego on doty­czy (suma, sred­nia czy czas Kasi). Jes­li zabraknie takiej infor­ma­cji, zalozymy ze podano czas sred­ni. Aby bylo dla wszys­t­kich spraw­iedli­wie, nawet jes­li bedziemy ja znali, nie pod­powiemy jak strate­gie obio­ra Kasia i Chris­t­ian. Ta moze okazac sie istot­na w tea­mach mixowych, w kto­rych wspol­pra­ca na trasie jest szczegol­nie waz­na. Pro­fil biegu jest bru­tal­ny, ale zawod­ni­cy nie beda musieli zabier­ac plecakow.