GORE-TEX® TRANSALPINE-RUN: OSTATNIA KARTKA Z TRAILBOOK’A

Siód­my etap zawodów w Alpach przyniósł kil­ka zmi­an w ścisłej czołów­ce. Krótko przed najwięk­szym pode­jś­ciem Mireia Miro ze łza­mi w oczach musi­ała zrezyg­nować z dal­szej rywal­iza­cji. Zapale­nie ścięgna stało się nie do zniesienia. Wiel­ka szko­da, bo po sześ­ciu dni­ach rywal­iza­cji jej i Stephanie Jimenez przewa­ga nad drugą ekipą w klasy­fikacji kobi­et  wynosiła aż 1h43min. Pełne wyni­ki po 7 eta­pach: http://services.datasport.com/2011/lauf/transalpine/stage7/default.htm

Bojąc się podob­nych kon­sek­wencji Kasia postanow­iła oszczędzać kon­tuzjowaną nogę. A ta miała gdzie dostać w kość. 1200-metrowe bard­zo strome pode­jś­cie z typu “jak spo­jrzysz do góry na szczyt to się przewró­cisz na ple­cy” moc­no naciągnęło hol przy­mo­cow­any do ple­ca­ka Chris­tiana. Ten spisał się na medal. Z cza­sem 5h09min nasi zakończyli etap na 9. miejs­cu. W klasy­fikacji gen­er­al­nej zaj­mu­ją 6. lokatę, ze stratą zaled­wie nieco pon­ad 3 min­u­ty do niemieck­iego zespołu Salomona. Zatem jeśli chcą popraw­ić ostate­czną pozy­cję, będą się musieli moc­no sprężyć na finałowym 30-kilo­metrowym (1807m w górę) etapie ze Sch­landers do Latsch.

Wczo­raj wspom­i­nal­iśmy o tym, że Kasia nie jest jedyną zawod­niczką z Pol­s­ki. W Alpach star­tu­ją również Artur Góral­czyk i Jarek Haczyk. Moglibyśmy napisać w barwach jakiego zespołu to robią, ale nie zro­bimy tego dając Wam możli­wość wygra­nia fajnej opas­ki wind­stop­per­owej firmy GORE-TEX. Opaskę rozlo­su­je­my wśród osób, które do koń­ca niedzieli (11.09) podadzą na pro­filu http://www.facebook.com/TRAILteam poprawną odpowiedź na pytanie: kiedy odby­wa się Bieg Opolski?

Na Movescount Kasia prowadzi we wszys­t­kich możli­wych gru­pach, “wyprzedza” nawet Kiliana :)

Etap VI: http://www.movescount.com/moves/move2781615

Etap VII: http://www.movescount.com/moves/move2781616

Więk­szość załąc­zonych fotek pochodzi z niekończącego się pode­jś­cia na Rap­pen­scharte (3016m npm), pod­czas którego towarzyszyłem Kasi i Christianowi.