GORE-TEX ® TRANSALPINE-RUN: Pierwszy etap Kasi i Christiana

Nie zamierza­li pokon­ać tego eta­pu zbyt szy­bko, cho­ci­aż mieli nadzieję na nieco lep­szą lokatę i mniejszą stratę do czolow­ki. Kasia miała prob­le­my z utrzy­maniem pręd­koś­ci na stromych pode­jś­ci­ach, ale na zbie­gach byli w stanie odra­bi­ać część strat. Wiedzą jed­nak, ze to dopiero początek naprawdę długich i wycz­er­pu­ją­cych zawodów. Dużo może się wydarzyć na chy­ba najtrud­niejszych eta­pach w niedzielę (53km/+2481m) i poniedzi­ałek (43km/+2672). W niedzielę do połud­nia ma być sto­sunkowo ciepło, ale w wyższych par­ti­ach gór ma wiać sil­ny wia­tr (do 100km/h), zapowiada­ją­cy deszcz i zmi­anę pogody.