GORE-TEX ® TRANSALPINE-RUN: UDANY TRZECI DZIEŃ

Mimo deszc­zowej aury i zim­na, poniedzi­ałek okazał się bard­zo udanym dniem dla Kasi i Chris­tiana. Właś­ci­wie od star­tu biegli na 3ej pozy­cji, na samym końcu dogo­nili dru­gi w klasy­fikacji gen­er­al­nej niemiec­ki zespół Salomona i po 4h54min razem wpadli na metę. Dużo dzisi­aj nadro­bili, a najważniejsze, że po niedziel­nej niemo­cy Kasi nie ma już śladu. W klasy­fikacji gen­er­al­nej są już na 4. miejs­cu. Oby tak dalej!

We wtorek koszul­ki lead­erów założą te same ekipy jak dzień wcześniej. Zapowia­da się niełatwy etap — 40km i 2339m pode­jść w pio­nie. Po jego zakończe­niu do mety będzie już bliżej niż dalej — przekroc­zona zostanie połowa trasy.