Weekend pełen aktywności

 

 

 

Jeśli jest jeszcze ktoś kto nie wie gdzie się wybrać na week­end — krótkie przy­pom­nie­nie. Atrakcji jest tak dużo, że fak­ty­cznie trud­no pod­jąć decyzję :)

TRAIL­team będzie moż­na spotkać na trasach:

- LĄDEK TRAIL — pobieg­ną: Tomek Kowal­s­ki i Piotrek Weigt

- MTB MARATHON ISTEBNA — pojadą: Rafał Bielaws­ki i Marek Klimowicz

- w rajdzie na ori­en­tację OGRODZIENIEC SPORTS WEEKEND wys­tar­tu­ją Hali­na Biz­iuk i Janusz Olbrycht oraz Bar­tosz Gajkows­ki i Fil­ip Mazurek

Wszys­tkim życzymy udanych startów, ale oczy­wiś­cie kciukasy naj­moc­niej zaciskamy za naszych :)

Przy­pom­i­namy też o konkur­sie na fotkę z imprezy “z moty­wem Trail.pl”.