Kasia w Shape

 

W najbliższym numerze mag­a­zynu SHAPE Kasia Zając podzieli się wspom­nieni­a­mi z tegorocznego GORE-TEX TRANSALPINE.

A sko­ro mag­a­zyn skierowany jest do kobi­et, nie trud­no przewidzieć, że nie wyłącznie o sportowym wymi­arze bie­ga­nia będzie… :)

Nieste­ty nic więcej nie może­my zdradz­ić. Zaprasza­my do lektury!