Bieg Tysiąca Jezior

W najbliższą niedzielę będzie też moż­na poś­ci­gać się na biegówkach niedaleko Ełku. Klasykiem, na trasce dłu­goś­ci 5km. Oczy­wiś­cie, komu to będzie za mało, ten będzie miał możli­wość dokrę­cić kilo­m­e­try, do woli.

Serdecznie zaprasza­my na pier­wszy BIEG TYSIĄCA JEZIOR