Testujemy SPIKECROSSy

  W ostat­ni week­end sprawdza­l­iśmy jak w trud­nych zimowych warunk­ach spisu­je się Salomon SPIKECROSS — mod­el butów 

treningowo-star­towych z kol­ca­mi. Test wypadł bard­zo pozy­ty­wnie. Zresztą sami zobaczcie!