W poszukiwaniu trasy narciarskiej Króla Ludwika

To już ostat­nia krót­ka relac­ja z przy­go­towań do biegu nar­cia­rskiego König Lud­wig. W niedzielę Kasia przykładała z buły na trasie zawodów. No właśnie, miał mieć miejsce jej rekone­sans, pod­czas gdy zapis GPS treningu:

Zobacz cały szlak W poszuki­wa­niu trasy König Lud­wig Ski­langlauf 2012

jak­by nie do koń­ca pokry­wa się z planem zamieszc­zonym przez orga­ni­za­to­ra na stron­ie zawodów:

Ale co tam, kil­ka kilo­metrów w jed­ną czy drugą stronę nie ma tak dużego znaczenia, zwłaszcza jeśli na zawody wypra­cow­ana została słusz­na, miejmy nadzieję, strategia…