Przygotowania do WERTEPÓW — rower, rolki i kurs wspinaczki

 

Już za niecały miesiąc rysza­ją WERTEPY TRAIL.PL. Dla tych jeszcze niezde­cy­dowanych przy­go­towal­iśmy krótkie filmy wprowadza­jące w tem­atykę rajdów przy­godowych. Pier­wsza część doty­czy etapów rowerowych i rolkowych.

Korzys­ta­jąc z okazji prezen­tu­je­my ser­ię filmów porad­nikowych doty­czą­cych wspinaczki: