3 starty 3 zwycięstwa

 

Chy­ba trud­no o lep­szą statystykę. We wszys­t­kich trzech imprezach min­ionego week­endu nasi zawod­ni­cy stanęli na najwyższym stop­niu podium :)

 

KTM TRAIL­team

Natalia zwyciężyła w kat­e­gorii K2 pier­wszych zawodów cyk­lu MTB Marathon roze­granych w Murowanej Goślin­ie. 73-kilo­metrową trasę pokon­ała w 3h35min. Przez pewien czas jechała razem z Dorotą, która jed­nak tak pechowo zła­pała gumę, że mimo pomo­cy nie zdołała usunąć defek­tu. Nasz team był również reprezen­towany przez Marci­na Gołusz­ka, który na trasie Giga zajął 11 miejsce w kat­e­gorii M2. Brawo!

SALEWA TRAIL­team

Justy­na, dwóch Maćków i Łukasz w pięknym sty­lu ograli bard­zo liczną jak na tę dyscy­plinę konkurencję na rajdzie przy­godowym Wertepy Trail.pl. 185km na nogach, row­erze, rolkach i w kajaku w niecałe 13 godzin. Świet­ny początek ciekaw­ie zapowiada­jącego się sezonu. Wciąż czekamy na wyni­ki Bog­dana Ryc­er­skiego i Mar­iusza Ple­sińskiego z drugiej ekipy TRAIL­tea­mu zgłos­zonej w dwu­osobowej kat­e­gorii Profi.

 

DYNAFIT TRAIL­team

W ramach sprawdzenia się na nieco krót­szym dys­tan­sie i szyb­szym tem­pie, Kasia wys­tar­towała w 11. Wiosen­nym Crossie Szlakiem Sta­sia w Ryb­niku. Lokalny bieg z zadzi­wia­ją­co dużą iloś­cią zawod­ników z Czech. A wiado­mo, tam gdzie bie­ga­ją Czesi łat­wo o sukces nie jest :) . Tym więk­sze grat­u­lac­je za zwycięst­wo! 

 

TRAIL­teamowych zawod­ników moż­na było też spotkać na MTBO. Gosia Czec­zott oraz Anna i Janusz Olbrycht z dobrym skutkiem nap­inali łańcuchy naw­igu­jąc jed­nocześnie na mapie blisko Otwocka.