Maraton za darmo… dla wszystkich

 

Tym razem nic nie będziemy roz­dawać. Nie musimy. Gdy opłaty wpisowe na maratony osią­ga­ją dość znaczące wartoś­ci, warto pro­mować zawody, na których nie wynoszą one NIC. Zwłaszcza gdy mowa o mara­tonie. I to trailowym. I to w pięknych okolicznoś­ci­ach przy­rody Ojcowskiego Parku Narodowego.

Zde­cy­dowanie takie inic­jaty­wy należy wspier­ać, co niniejszym czyn­imy zachę­ca­jąc do star­tu w pier­wszej edy­cji KONICZYNKA TRAIL MARATHON. Bieg odbędzie się 11 maja. Orga­ni­za­torzy, Akademia Wychowa­nia Fizy­cznego w Krakowie oraz Turysty­ka Przy­godowa SUM, pro­ponu­ją 2 trasy: mara­tońs­ka (z 1300 metra­mi pod­biegów) lub połówka — 21.3km i 600m w górę.

Cen­tral­ny punkt zawodów — Bar Sąspówka w Ojcowie (u wylo­tu Doliny Sąspowskiej). Więcej infor­ma­cji na pro­filu Face­book zawodów. Zgłoszenia do 29.04 na: koniczynka.trail.marathon@gmail.com (tel 0505–235337).

Warto się pospieszyć, bo ogranic­zona do 100 miejsc lista star­towa jest już moc­no zapełniona.