Krótkie filmowe podsumowanie Transvulcanii

12.05.2012 odbyła się TRANSVULCANIA — 83-kilo­metrowy bieg górs­ki (suma pod­biegów to 4415 metrów) na La Palmie, jed­nej z Wysp Kanaryjs­kich. Na liś­cie star­towej byli właś­ci­wie wszyscy najlep­si bie­gacze trailowi, a wśród nich Kasia Zając, zawod­nicz­ka DYNAFIT TRAILteam.