Navigatoria Adventure Race

Już za niecałe 2 tygod­nie rusza NAVIGATORIA ADVENTURE RACE.

Do wyboru dwie trasy:
Speed — 70 km (trek­ing, MTB, BnO, kaja­ki, zada­nia specjalne)
Mas­ters — 200 km (trek­ing, MTB, BnO, kaja­ki, rol­ki, zada­nia specjalne)

Start w zespołach 2 osobowych.

Oczy­wiś­cie nie zabraknie SALEWA TRAIL­tea­mu — na trasę Mas­ters szyku­ją się Maciek i Łukasz.

Więcej infor­ma­cji moż­na znaleźć na stron­ie orga­ni­za­to­ra. Dla znud­zonych monot­o­nią życia propozy­c­ja, której nie sposób się oprzeć: