Okulary Briko prawie za friko!

 

NOWY KONKURS TRAIL­team’u!!! Przy­go­tuj zdję­cie swo­jego dwukołowego ruma­ka lub ze swo­jej przy­gody rowerowej (szosowej, MTB, triathlonowej, ARowej, wycieczkowej, miejskiej etc.), opa­trz komen­tarzem i dodaj do naszej aplikacji.

Spośród wszys­t­kich zdjęć wybierze­my z Waszą pomocą (głosowanie) jed­no najbardziej ciekawe, którego autora/kę nagrodz­imy profi oku­lara­mi włoskiej firmy BRIKO!