Rozstrzygnięcie konkursu BRIKO

 

Niek­wes­t­ionowanym zwycięzcą naszego konkur­su fotograficznego “Oku­lary BRIKO praw­ie za friko”

zosta­je Jan Kac­zor. Na jego zdję­cie zagłosowało aż 146 osób! Taki wynik zag­waran­tował główną wygraną — oku­lary ENDURE PRO EVO włoskiej firmy BRIKO. Serdecznie gratulujemy!

Do konkur­su zgłos­zone zostały aż 24 fot­ki. Cieszy nas również tak duża ilość odd­anych głosów.

Poza pier­wszą nagrodą jury postanow­iło przyz­nać dwa WYRÓŻNIENIA. Otrzy­mu­ją je (wraz z TRAIL­teamowym buf­fem) El Luna oraz Rafał Samer­dak.

Wszys­tkim dzięku­je­my za wspól­ną zabawę!

 

Jan wygry­wa główną nagrodę

 

Wyróżnie­nie dla El (TRAIL­teamowy buff)

 

Wyróżnie­nie dla Rafała (TRAIL­teamowy buff)