Bardzo krótki film z Navigatorii

W ramach przy­go­towań do słoweńs­kich emocji… w telegraficznym skró­cie wspom­nie­nie z Nav­i­ga­to­ria Adven­ture Race. Zaprasza­my na krót­ki film z SALEWA TRAIL­team w rolach głównych!