SALEWA nas ubiera

 

Fir­ma SALEWA wyposażyła nasz zespół star­tu­ją­cy w adven­ture rac­ing nie tylko w nowe stro­je, ale również w sprzęt wspinaczkowy, ple­ca­ki i kije przy­datne pod­czas tren­ingów i zawodów. Poniżej mod­ele, które z niezwyk­le obsz­ernej kolekcji wybrali nasi zawod­ni­cy. Już wkrótce sprzęt czeka poważ­na pró­ba – Adven­ture Race Slove­nia.

 

LEGINSY – ARROWA DRY ¾ TIGHTS
— odporny na przetar­cia mate­ri­ał główny łąc­zony z miękki­mi inser­ta­mi w okol­i­cy kolan
oraz w pasie
— obszar kolan z odporny­mi na przetar­cia sylikonowy­mi nadrukami
— elasty­cz­na 4‑kierunkowa siat­ka w okol­i­cy krocza oraz z tyłu kolan
— elasty­czny pas ze zin­te­growaną dyskret­ną regulacją
— mała prze­gród­ka na wartoś­ciowe przed­mio­ty w tyl­nej częś­ci pasa

KURTKA – AQUA 2.0 POWERTEX JACKET
Lek­ka, chronią­ca przed każdy­mi warunk­a­mi atmos­fer­ycznym kurt­ka, którą łat­wo złożyć do niewiel­kich rozmiarów.
— lekkie reg­u­lowane mankiety
— kap­tur, moż­na zwinąć w kołnierz oraz reg­u­lować z przodu
— reg­u­lac­ja sznurkiem w szwach za pomocą jed­nej ręki
— dwie przed­nie kiesze­nie (jed­na na oso­biste przedmioty)
— jed­na wewnętrz­na kieszeń zap­inana na zamek
— waga: 345 gr

KAMIZELKA – MARA HYB VEST
Bard­zo lek­ka ochrona przed wia­trem, z możli­woś­cią kom­pak­towego zwinię­cia. Nieprze­makalne ramiona, odd­y­cha­jące, szy­bkoschnące inser­ty pod pacha­mi oraz z tyłu, elasty­czne szwy. Zap­inana na zamek kieszeń na piersi.


POLAR – ALIAE JACTA POLARLITE CERAMIC JACKET
Ergonom­iczny krój. Połącze­nie stretchu, Rip­stopu, Cor­dury oraz Powertex’u Stretch.


BUTY BIEGOWE – FIRETAIL
Połącze­nie niskiej wagi i kom­for­tu butów do bie­ga­nia oraz tech­nicznych właś­ci­woś­ci butów typu approach alpine. Przy­czep­na podeszwa.

BUTY WYSOKOGÓRSKIE – RAPACE GTX
Lekkie wysok­ie buty pod raki, na tech­niczne etapy górskie.


OPASKA — ICONO HEADBAND
Wielo­funkcyj­na opas­ka-czap­ka-chus­ta, bez której trud­no wybrać wyobraz­ić sobie udzi­ał w rajdzie przygodowym.

OPASKA WINDSTOPPEROWA — COSMIC WINDSTOPPER HEADBAND
Opas­ka na naprawdę trudne etapy, wysok­ie góry i wietrzną pogodę.

 

UPRZĄŻ – SPEED 240
Racin­gowa uprząż, waga jedynie 240 gr

 

PLECAK – ENDURO 30
Solid­ny i lekki

 

KIJE – TOUR CARBON PLUS S³
Lekkie, dwuczęś­ciowe kije wyko­nane z wytrzy­małego Titanalu. Rącz­ka EVA z ter­mo gripem. Waga tylko 185 gr.