Ironman w 10 godzin i 3 minuty

W niedzielę ARTUR KUREK zawod­nik BRIKO TRAIL­team pokon­ał w cza­sie 10h03min18sek trasę Iron­Mana w Zurychu.

Mimo trud­nych warunk­ów pogodowych popraw­ił swój doty­chcza­sowy reko­rd na tym dys­tan­sie. Z wody wyszedł po 1h20min, dopiero na 185. miejs­cu w swo­jej kat­e­gorii. Jed­nak od tego momen­tu już tylko wyprzedzał. 180km na row­erze pokon­ał w niecałe 5h19min (śr. praw­ie 34 km/h) wspina­jąc się na 49. pozy­cję. Wynik popraw­ił na biegu: mara­ton pokon­ał w niecałe 3h20min, co ostate­cznie dało 19. miejsce w trud­nej kat­e­gorii 40–44. Szko­da, że nie wystar­czyło to do zak­wal­i­fikowa­nia się do finału na Hawajach.

Pełne wyni­ki

W zawodach tego renomowanego cyk­lu w Zurychu wzięło udzi­ał 1749 zawod­ników. Zaprasza­my do galerii zdjęć Pio­tra Kosmala