IRONMAN w 2′43″

Zaprasza­my na krót­ki film ze zma­gań Artu­ra ze szwa­j­carskim IRONMANem