Wielodniowy Challenge MTB w Sudetach

 
 
Od niedzieli star­tu­ją­cy w barwach KTM TRAIL­tea­mu Marcin Gołusz­ka bierze udzi­ał w wieloetapów­ce Sude­ty MTB Chal­lenge. Zawody może nie są tak trudne pod wzglę­dem tech­nicznym jak MTB Tro­phy, ale w Sude­tach naprawdę trze­ba wykazać się kondy­cją i umieć moc­no dep­tać w pedały.
 
Po krótkim pro­logu Marcin upla­sował się na 14. pozy­cji w kat­e­gorii SOLO Man, tracąc 5 mim 40 sek do zwycięst­wa. Ale była tylko przy­gry­wka przed zasad­niczy­mi eta­pa­mi, „jedynie” 8‑kilometrowy pod­jazd na czas, z Kudowy Zdrój do Błęd­nych Skał przy przewyższe­niu blisko 500m w pionie.
 
Tegorocz­na etapówka MTB Chal­lenge ponown­ie przy­ciągnęła w Sude­ty więcej zawod­ników z zagrani­cy niż z Pol­s­ki. Są Nor­we­gowie, Aus­tri­a­cy, Ukrain­cy, Czesi, Szwedzi, Niem­cy, Ros­janie, Hisz­panie, Duńczy­cy, Łotysze, Holen­drzy, Włosi, Estończy­cy, Angl­i­cy. Jest więc z kim się ścigać.
 
Pier­wszy etap Marcin ukończył na 13. pozy­cji w swo­jej kat­e­gorii i był trzec­im Polak na trasie. Bra­wo! Jeden team mieszany dojechał na metę min­utę przed naszym zawod­nikiem a podob­no mieli dwie gumy na trasie…
 
Mar­ci­nowi życzymy duu­użo mocy na kole­jne 4 etapy!
 
 
Etap I – 23.07.2012


Kudowa Zdrój — Kraliky
Dys­tans: 88,2 km
Przewyższe­nie: 2277m

See the whole trail Sude­ty MTB Chal­lenge / Etap I / 23.07.2012 / Kudowa Zdrój — Kraliky

 
Etap II – 24.07.2012


Kra­liky – Stron­ie Śląskie
Dys­tans: 79,2 km
Przewyższe­nie: 2507m

See the whole trail Sude­ty MTB Chal­lenge / Etap II / 24.07.2012 / Kra­liky – Stron­ie Śląskie

 
Etap III  – 25.07.2012


Stron­ie Śląskie – Zło­ty Stok
Dys­tans: 56,6 km
Przewyższe­nie: 2127 m

See the whole trail Sude­ty MTB Chal­lenge / Etap III / 25.07.2012 / Stron­ie Śląskie – Zło­ty Stok

 
Etap IV – 26.07.2012


Zło­ty Stok — Walim
Dys­tans: 68,7 km
Przewyższe­nie: 2481 m

See the whole trail Sude­ty MTB Chal­lenge / Etap IV / 26.07.2012 / Zło­ty Stok — Walim

 
Etap V – 27.07.2012


Wal­im – Kudowa Zdrój
Dys­tans: 82,5 km
Przewyższe­nie: 2407 m

See the whole trail Sude­ty MTB Chal­lenge / Etap V / 27.07.2012 / Wal­im – Kudowa Zdrój

 
 
Trail­er Sude­ty MTB Chal­lenge 2012 (from Krzysztof Rybarczyk)