Biegnij po nagrody – szybko na szlaku z DYNAFITem

Wspól­nie z ser­wisem Trail.pl oraz fir­mą DYNAFIT zaprasza­my do rywal­iza­cji na trasach sześ­ciu szlaków. Do wygra­nia bony na sprzęt renomowanych marek o wartoś­ci 3000 zł.

Wybral­iśmy trzy trasy w górach:
TRASA BESKIDZKA

Zobacz cały szlak Szy­bko na szlaku: TRASA BESKIDZKA

TRASA SUDECKA

Zobacz cały szlak Szy­bko na szlaku: TRASA SUDECKA

TRASA TATRZAŃSKA

Zobacz cały szlak Szy­bko na szlaku: TRASA TATRZAŃSKA

i trzy tuż przy dużych miastach:
TRASA POZNAŃSKA

Zobacz cały szlak Szy­bko na szlaku: TRASA POZNAŃSKA

TRASA WARSZAWSKA

Zobacz cały szlak Szy­bko na szlaku: TRASA WARSZAWSKA

TRASA KRAKOWSKA

Zobacz cały szlak Szy­bko na szlaku: TRASA KRAKOWSKA

Sami wybiera­cie kiedy i z który­mi trasa­mi się zmierzy­cie. Zabawa trwa do koń­ca wrześ­nia. W tym okre­sie może­cie pokon­ać dowol­ną ilość tras, nawet kilka­krot­nie. Konieczne jest tylko zebranie i przesłanie przez ser­wis Trail.pl pliku GPX dla konkret­nej trasy. Dla każdej z tras będzie prowad­zony osob­ny ranking. 

Więcej infor­ma­cji oraz reg­u­lamin zna­jdziecie na STRONIE KONKURSU.

Zaprasza­my do zabawy i moc­nych tren­ingów biegowych na szlakach!