Człowiek z żelaza nie musi być duży

Pod­czas gdy mamusie i tatu­siowie zma­gali się z morder­czym dys­tansem Iron­man w Zurychu, małe Mysz­ki, Żab­ki i Ryb­ki stanęły na star­cie równie poważnego wyś­cigu. Do poko­na­nia było 50m wpław i 300m biegiem. Zacię­ta rywal­iza­c­ja do ostat­nich metrów :).