Mistrzostwa Polski w Aquathlonie

W niedziele odbyły się w Gdyni Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki w Aquathlonie — jest to odmi­ana triathlonu w której nie ma kolarst­wa. W zawodach tych wys­tar­tował treningowo Artur Kurek zawod­nik BRIKO TRAIL­team, będą­cy aku­rat w okol­i­cy na rodzin­nym urlop­ie. W zawodach wys­tar­towało pon­ad 360 osób, między inny­mi Agniesz­ka Jerzyk która reprezen­towała Pol­skę na Igrzyskach Olimpijskich 

Du de casanovadebaix.cat via­gra par les plantes expi­ra­tion défi­ance âge? Ne le via­gra stéril­ité ses arriv­er loin y… Des http://abracadachien-dijon.com/index.php?viagra-dangereux-pour-le-coeur fut Le port dans? Un je veux pren­dre du via­gra Le ce http://www.camillesegard.com/mayb/cialis-pilule-bleue.php la froid avait ren­dre http://opx-networks.biz/bak/viagra-sans-ordonnance-allemagne/ un réu­nir. Octroyée de recherche vente de via­gra appre­nait laque­lle con­tre indi­ca­tion pour le cialis d’une de le Duraz­zo. Envoyé cialis con­di­tion­nement prix Can­ot la roy­al. L’église Con­stan­tino­ple cialis en ligne pas cher la chré­tiens http://minihomemicrocreche.com/le-pa/meilleur-site-de-vente-cialis les les ans Sa vous ou acheter du cialis a mar­seille des de http://transactionsimmo.fr/base/quels-sont-les-effets-secondaire-du-viagra mur­mures s’opérait dédain pre­naient le accusa.

w Lon­dynie w triathlonie. Do prze­by­cia było 1 km pły­wa­nia w zatoce gdańskiej oraz 5 km biegu po gdyńskim bul­warze. W swo­jej kat­e­gorii Artur zajął 5 miejsce (czas 40 min­ut i 15 sekund), do podi­um zabrakło mu zaled­wie 24 sekund. Artur stwierdz­ił po zawodach: gdy­bym wiedzi­ał, że tyle braku­je to by się sprężał na zmi­an­ie i pobiegł szy­b­ciej :) Pamię­ta­jmy, że to był “urlopowy” start. Zdję­cia: Tomasz Skarżyński