Szczytożercy Salewy

I Ty możesz nim zostać – Szczytożercą.

Ser­wis Trail.pl wraz z fir­mą Sale­wa zaprasza do wspól­nej zabawy. Wybranych zostało pon­ad 260 szczytów w pol­s­kich górach. Zajrzyj na mapę w ser­wisie, sprawdź które szczy­ty biorą udzi­ał w konkur­sie, zaplanuj trasę i w drogę :) Wszys­tko co musisz zro­bić by wziąć udzi­ał w zabaw­ie to zare­je­strować się i dodać ślad GPX doku­men­tu­ją­cy wyprawę. Szczegóły zna­jdziesz w reg­u­laminie dostęp­nym na stron­ie http://trail.pl/a/i‑ty-mozesz-zostac-szczytozerca. Co miesiąc najwięk­si SZCZYTOŻERCY otrzy­ma­ją atrak­cyjne nagrody, których łącz­na pula wynosi 3000zł!

Zabawa trwa do wios­ny przyszłego roku. Nie czekaj — WEJDŹ DO G(ó)RY już dziś!

Zobacz cały szlak SZCZYTOŻERCY SALEWY — mapa konkur­sowych szczytów