XTERRA World Championship

W niedzielę 28.10 na hawa­jskiej wyspie Maui odbędą się mis­tr­zost­wa świa­ta w tri­at­lonie terenowym — XTERRA World Cham­pi­onship.

Zawodow­cy i ama­torzy biorą­cy udzi­ał w imprezie będą musieli przepłynąć 1 milę (ok. 1.5–1.6km) w oceanie, prze­jechać row­erem górskim 30.4km (18.89 mili, jak pre­cyzyjnie poda­je orga­ni­za­tor), żeby na deser móc prze­biec 9.5km (5.9 mili) trailem w tropikalnym lesie i przez pola anana­sow­ców. Jed­nym słowem bard­zo konkretne ści­a­ganie na wyso­kich obro­tach w okolicznoś­ci­ach przy­rody, których moż­na jedynie poza­z­droś­cić. Wśród tych najlep­szych rozdys­ponowane zostanie pon­ad 100 tysię­cy dolarów.

Mamy nadzieję, że na Hawa­jach nie zabraknie pol­s­kich akcen­tów. Do star­tu inten­sy­wnie przy­go­towywał się Bartek Jam­ruszkiewicz. Jeszcze niezu­pełnie zawod­nik TRAIL­tea­mu, ale czyn­imy stara­nia, żeby to zmienić.

Moc­no zaciska­jąc kciu­ki czekamy zatem na wiado­moś­ci zza Bard­zo Wielkiej Wody.