1, 3 i 4 – nasi startowali w GEZnO

W najliczniej obsad­zonych kat­e­go­ri­ach MIX i MM już jede­nastych Górs­kich Ekstremal­nych Zawodów na Ori­en­tację wys­tar­towały aż 3 nasze składy spod ban­dery SALEWA TRAIL­team. Łącznie w zawodach wzięło udzi­ał 250 osób. Aura dopisała, było słonecznie i jak na tę porę roku całkiem ciepło.

Podane przez orga­ni­za­to­ra dłu­goś­ci tras były trudne do zre­al­i­zowa­nia. Zwłaszcza pier­wszego dnia, gdy bieg roze­gra­no w formie score­lau­fu. Justy­na Frączek z Rafałem Bogackim zajęli w sobotę trze­cie miejsce w kat­e­gorii MIX. Łukasz War­muz i Irek Walu­ga skończyli pier­wszy etap na miejs­cu drugim w kat. MM, Maciek Dubaj i Maciek Więcek – na czwartym. W niedzielę zespoły star­towały na tej samej trasie, w hand­i­capie będą­cym różnicą cza­su do zwycięz­cy pier­wszego eta­pu. Justy­na z Rafałem i dwa Mać­ki utrzy­mali wcześniej wywal­czone pozy­c­je, a Łukasz z Irkiem, po zaciętej walce z Pawłem Moszkow­iczem i Sławkiem Łabuz­ińskim, zostali zwycięz­ca­mi GEZnO!

Wszys­tkim serdecznie gratulujemy!

Strona zawodów: http://www.compass.krakow.pl/gezno/

Zdję­cia: Klara Żerdz­ic­ka i Piotr Siliniewicz