Kraków biega… Grand Prix w biegach górskich

W najbliższą sobotę w krakowskim Lasku Wol­skim rozpocznie się cykl biegów górs­kich — GRAND PRIX KRAKOWA.

Do wyboru jed­na lub dwie 5,6‑kilometrowe pętle. Dla lubią­cych bardziej bieg z mapą niż bie­ganie po ścieżkach zostaną dodatkowo przy­go­towane trasy do biegu na orientację.

Zobacz cały szlak Trasa Grand Prix Krakowa

Na pier­wszą z pię­ciu edy­cji lista star­towa liczy już pon­ad 150 osób. Raz na miesiąc, od listopa­da do mar­ca, będzie moż­na sprawdz­ić swo­ją for­mę biegową:

17.11.2012

08.12.2012

12.01.2013

09.02.2013

09.03.2013

Strona zawodów: http://krakowbiega.pl/

W imie­niu Orga­ni­za­torów serdecznie ZAPRASZAMY! … nie tylko zawod­ników naszego zespołu :)