Salewa TRAILteam mistrzami Europy!

Po ok. 78 godz­i­nach na liczącej niemal 500 kilo­metrów trasie Justy­na Frączek, Maciek Dubaj, Artur Kurek i Łukasz War­muz przekroczyli jako pier­wszy zespół Mis­tr­zostw Europy w Adven­ture Rac­ing lin­ię mety. Dzię­ki temu zwycięst­wu nasz zespół zapewnił sobie online casi­nos pra­wo star­tu w Mis­tr­zost­wach Świata.

Serdecznie GRATULUJEMY i dzięku­je­my za emoc­je, których nie zabrakło do ostat­nich kilo­metrów rajdu!!!

Już wkrótce, gdy ekipa zre­generu­je się po trzech nieprzes­panych nocach, zamieścimy artykuł o tych trud­nych zawodach widzianych ocza­mi zawodników.

Zdję­cia: Michał Unolt