Bezpłatne treningi biegowe w Krakowie

 

Z okazji rozpoczętego wresz­cie wiosen­nego sezonu biegowego, razem z naszy­mi nowy­mi part­nera­mi — www.tatrarunning.pl oraz trailrun.pl, zaprasza­my Was na wspólne biegowe poniedzi­ał­ki w Krakowie. Tren­erzy Tatra Run­ning pokażą Wam, jak trenować w najbardziej “górskim” i wyboistym tere­nie Krakowa, jakim jest Las Wol­s­ki. Przed­staw­imy Wam najpiękniejsze i najlep­sze do treningu zaka­mar­ki tego pięknego miejs­ca. Na najbardziej wytr­wałych uczest­ników naszych tren­ingów czeka­ją cenne gadże­ty. Zaprasza­my już dziś na najbliższy tren­ing, który poprowadzi Mag­da Derez­ińs­ka-Osiec­ka już za tydzień, o 17:30.

Trenin­gi te są przez­nac­zone dla śred­nio zaawan­sowanych oraz początku­ją­cych bie­gaczy, przewidu­je­my podzi­ał na dwie grupy w zależnoś­ci od poziomy wytrenowa­nia. Przekaż­cie nasze zaprosze­nie swoim krakowskim bie­ga­ją­cym znajomym!

 

New Picture