Sukces na mistrzostwach Małopolski w MTB

W poprzed­nią sobotę roz­gry­wały się mis­tr­zost­wa Małopol­s­ki w mara­tonie MTB więc wys­tar­towal­iśmy po raz pier­wszy na Bike Mara­tonie w Myśleni­cach. Z racji mis­tr­zostw Małopol­s­ki Mateusz jechał dys­tans Mega a ja Giga. Start mieliśmy troszkę ułatwiony, bo udało się załatwić pier­wszy sek­tor ! :D Od samego star­tu trzy­mal­iśmy moc­ne tem­po dzię­ki czemu nie musieliśmy przepy­chać się z inny­mi w błocie.

Wyś­cig pomi­mo bło­ta szedł po naszej myśli ;) Mateusz zajął 2. miejsce w kat­e­gorii M1 (1. wśród zawod­ników z Małopol­s­ki) a ja zająłem 8. miejsce OPEN ! i 6. w M2. Tytuł mis­trza Małopol­s­ki zdobył Bar­tosz Janowski.

Bard­zo jesteśmy zad­owoleni z tego star­tu i nie spodziewal­iśmy się takich wyników, a przy­na­jm­niej ja… :)

W niedzielę jed­nak nie było już tak kolorowo — star­towal­iśmy w kole­jnej edy­cji Pucharu Szlaku Sol­nego w Skomiel­nej Białej. Zmęcze­nie dało się we zna­ki.. Mateusz — junior 6. msc, a ja — orlik 7. msc. ;)

Foto: Elż­bi­eta Cirocka