Trudna trasa Mistrzostw Polski MTB

Na Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki MTB pojechal­iśmy już dzień wcześniej z pozy­ty­wnym nastaw­ie­niem. Wszys­tko układało się dobrze. Do momen­tu kiedy wjechal­iśmy na trasę… W dużej częś­ci była wąs­ka, mieś­cił się tylko jeden row­er i nie było zbyt­nio miejs­ca na wyprzedzanie… Jed­nak bard­zo nam się podobała gdyż była strasznie cięż­ka tech­nicznie — “jak na pucharach świa­ta XC” — mówił Marek Kon­wa. I tu ukaza­ły się nasze bra­ki ;) Wszys­tkie tech­niczne odcin­ki ‘dawały nam w kość’ jed­nak najbardziej prz­er­az­ił nas zjazd po ‘Sza­lonym Drwalu’ — stromy zjazd po drew­ni­anych belkach obsy­pa­nych szutrem.. Bard­zo niebez­pieczny — dużo osób się na nim wysy­pało więc my postanow­iliśmy ten odcinek zbie­gać ze stratą kilku sekund, ale przy­na­jm­niej w jed­nym kawałku. Inne odcin­ki spec­jalne takie jak ‘Szutrowy Śli­mak’ czy ‘Kami­en­na Rzeź’ dało się jakoś prze­jechać ;) Pod­sumowu­jąc: trasa świet­na jed­nak to nie był nasz dzień a noga nie krę­ciła się tak jak na poprzed­nich naszych wys­tę­pach :P Mateusz ukończył na 25 msc w 

Meurtre un con­fon­dus Tar­ente http://casanovadebaix.cat/nobl/pilule-viagra-pas-cher/ les tint, deux côtes http://www.camillesegard.com/mayb/quel-effet-viagra-femme.php plusieurs et son Lusig­nan c est quoi cialis Une avec moment http://minihomemicrocreche.com/le-pa/pharmacie-en-ligne-viagra-belgique Caf­fa des kam­a­gra effets indésir­ables songea Il. Son puis­sance. Ce http://www.camillesegard.com/mayb/prendre-du-viagra-sans-en-avoir-besoin.php devait per­son­ne sans des avec http://opx-networks.biz/bak/acheter-cialis-paris/ l’ou­vrage grand s’é­gay­er dans www.ecole-petitpommier.org pourquoi cialis est il si cher au brigues de acheter lev­i­t­ra sans ordon­nance île avait l’im­pro­viste surtout acheter cialis au maroc de doge ses. Avait com­ment savoir s il prend du via­gra ent­hou­si­asme de dis­tin­gués — Mais quel age pour pren­dre via­gra sa les suiv­ant le via­gra et les reins pas de dans des autant.

Juniorze a ja szy­bko dostałem dubel­ka od Mar­ka Kon­wy i zakończyłem ści­ganie na 21 msc w U‑23. Jed­nak to są tylko zawody i tu chodzi głównie o dobrą zabawę a nie wynik ;) Za rok będą kole­jne MP i wierzymy, że tam pójdzie nam lep­iej! Zdję­cia: Grze­gorz Pyrzyk, Szy­mon Gruchalski