Bieg Trzech Szczytów w Dolomitach

Bieg-przetar­cie przed Sel­l­aron­da zal­ic­zony. Drei Zin­nen Berglauf to zawody z wielo­let­nią trady­cją. W 16. edy­cji wys­tar­towało niemal 1000 zawod­ników. Wśród nich leg­en­da biegów górs­kich, wielokrot­ny mis­trz świa­ta, Jonathan Wyatt. Jed­nak 17.5‑kilometrową trasę najszy­b­ciej pokon­ał obec­ny mis­trz, Petro Mamu z Ery­trei. Mimo 1350 metrów przewyższenia zdołał uzyskać śred­nią 4′43″/km, popraw­ia­jąc reko­rd trasy aż o 3 min­u­ty. Wśród kobi­et zwyciężyła Renate Rungger.

Zdję­cia: Piotr Kosmala