Ruszamy do Kolumbii Brytyjskiej — Expedition Canada 2023

Już za tydzień, 19 maja rusza­my na start kanadyjskiego Adven­ture Race — Expe­di­tion Cana­da. Przed nami kilka­set kilo­metrów pięknych przestrzeni Kolumbii Bry­tyjskiej, w tym rwą­cych rzek, zaśnieżonych gór i wiel­kich zwierząt (hmm, to aku­rat lep­iej podzi­wiać z daleka).