I miejsce Rajd Beskidy ARWS

Tak się jakoś poskładało “nasze­mu Zespołu”Snowdog Trail Team, że w tym roku wszys­tkie plany star­towo-raj­dowe“ poszły się paść” z przy­czyn różnych. Rzutem na taśmę wys­tar­towal­iśmy razem z Mate­jko Nied­bała w Rajd Beskidy short course pon­ad 200 km i 5000 up bie­ga­nia, pły­wa­nia, row­era i kaja­ka łącznie plus zada­nia spec­jalne w postaci wspinacz­ki, ziplline, boul­der­ing, boulle i strze­la­nia w moich ukochanych Beskidach 🏔️

🚴‍♀️🚣‍♀️🧗‍♀️🏊‍♀️ Było pięknie, było upal­nie gorą­co, było nosze­nie row­era pod Babią Górę, była burza na Pil­sku i pier­wsza w życiu wywrot­ka do rowu jak zas­nęłam nad ranem na row­erze 🫢Hon­oru team’owego ustrzegliśmy wygry­wa­jąc krótką trasę w zespołach dwu­osobowych 🥇🏆Lubię to uczu­cie jak w niedziel­ny wieczór moim najwięk­szym zmartwie­niem jest co ubrać w poniedzi­ałek do pra­cy, żeby nie było widać tych wszys­t­kich sini­aków i odra­pa­nych nóg 😛