II miejsce w Rajdzie Beskidy ARWS

Dzięku­je­my Jurkowi za zaprosze­nie na Rajd Beskidy 2023 ARWS. Cieszymy się z dobrze spęd­zonego razem cza­su…

Podróż sentymentalna

Mój pier­wszy triathlon ukończyłem w Borównie koło Byd­goszczy 3 lata temu. W tym roku  postanow­iłem wró­cić…

Herbalife Triathlon Gdynia „Balticman”

Herbal­ife Triathlon Gdy­nia nazwany przez orga­ni­za­torów „Baltic­man” był dużym wydarze­niem w pol­skim triathlonie. Praw­ie 1400 zawod­ników…