GORE-TEX® TRANSALPINE-RUN: 3 RAZY TAK

Super atmos­fera: TAK Super orga­ni­za­c­ja: TAK Super trasy: TAK Siód­ma edy­c­ja GORE-TEX® TRANSALPINE-RUN za nami. Naprawdę trud­no znaleźć zawod­ni­ka,…

GORE-TEX® TRANSALPINE-RUN: OSTATNIA KARTKA Z TRAILBOOK’A

Siód­my etap zawodów w Alpach przyniósł kil­ka zmi­an w ścisłej czołów­ce. Krótko przed najwięk­szym pode­jś­ciem Mireia…

GORE-TEX ® TRANSALPINE-RUN: ŁATWO NIE JEST…

Czwartkowy etap okazał się naprawdę trud­ny, szczegól­nie dla Kasi. Naciąg­nięte ścięg­no, mimo fachowej opie­ki, bard­zo daje…

GORE-TEX ® TRANSALPINE-RUN: DO METY JUŻ “TYLKO” 3 ETAPY

Wczo­raj (wtorek) Kasia i Chris­t­ian z cza­sem 5h34min zakończyli etap na 7. pozy­cji. Noga jakoś gorzej…

Poziomkowe zawody

Każdy, kto choć raz był na Jurze Krakowsko-Częs­to­chowskiej pomiędzy Ogrodzieńcem, a Olkuszem w ter­minie koniec czer­w­ca…

Gore-Tex Transalpine-Run: dodatkowe nagrody w konkursie

Pod­czas gdy w Alpach roz­gry­wa sie trud­ny trze­ci etap zawodow, dla wszys­t­kich bio­ra­cych udzial w naszym…

Poznańskie Wertepy

Dopiero co wró­ciłem z dwu­miesięcznej wyprawy. Kil­ka kilo­gramów chud­szy i bez nad­mi­aru energii postanow­iłem wys­tar­tować w…

GORE-TEX ® TRANSALPINE-RUN: UDANY TRZECI DZIEŃ

Mimo deszc­zowej aury i zim­na, poniedzi­ałek okazał się bard­zo udanym dniem dla Kasi i Chris­tiana. Właś­ci­wie…

GORE-TEX ® TRANSALPINE-RUN: etap drugi

Niedziela na GORE-TEX Transalpine-Run — trud­ny etap dla tea­mu Kasi Zając. 53km i 3 moc­ne pode­jś­cia,…

GORE-TEX ® TRANSALPINE-RUN: Pierwszy etap Kasi i Christiana

Nie zamierza­li pokon­ać tego eta­pu zbyt szy­bko, cho­ci­aż mieli nadzieję na nieco lep­szą lokatę i mniejszą…