Kairacross, wyścig w fińskim packraftowym raju

Wyś­ci­gi pack­raftowe to może nie do koń­ca adven­ture rac­ing, ale tak blisko, jak to tylko możli­we.…

X‑Bionic wspiera TrailTeam w drodze do Mistrzostw Świata!

Co mają ze sobą wspól­nego mis­trz olimpi­js­ki w nar­cia­rst­wie, świa­towej klasy kitesurfer, mis­trz świa­ta w par­alot­niarst­wie,…

Podsumowanie sezonu MTB

Nadeszła najwyższa pora na pod­sumowanie naszych kolars­kich zma­gań w sezonie 2013, który skończył się już na…

W końcu wszystko siadło tak jak powinno :)

Rankiem o 4:40 wys­tar­towal­iśmy ostat­nią grupą na trasę Biegu Ultra Granią Tatr. Przed nami od 4:00…

Kolejne 2 punkty do UTMB — relacja z 107-kilometrowej trasy K‑B-L

Autor: Michał Lewandowski Bieżącego roku odbyła się pier­wsza edy­c­ja Dol­nośląskiego Fes­ti­walu Biegów Górs­kich, w ramach którego…

SALEWA Briko TRAILteam vs Rajd Konwalii IV

SALEWA Briko TRAIL­team vs Rajd Kon­walii IV Skład: Łukasz Warmuz Ireneusz Waluga Chci­ałbym pod­sumować imprezę, która się…

Już wkrótce pierwsza edycja Biegu Ultra „Granią Tatr”

Tekst: Moni­ka Strojny Za trzy tygod­nie, w sobotę 17 sierp­nia o 4 rano, wys­tar­tu­ją uczest­ni­cy  pier­wszego…

Zwycięstwo w Piwnicznej

Pod­czas ostat­niej edy­cji MTB Marathonu w Piwnicznej pogo­da nie rozpieszcza­ła… Nieustan­ny deszcz, tylko 9° ciepła i błoto.…

Obóz biegowy w Alpach

Zaprasza­my na kole­jny pro­jekt biegowy w wyko­na­niu Tatra Run­ning. Tym razem, w dni­ach 7–15 wrześ­nia chce­my…

Miejsce warte namierzenia

Codzi­en­nie mijamy niesamowite miejs­ca — na spac­erze, w drodze do pra­cy czy na treningu. Warto się…