5te miejsce w Kanadzie

Expe­di­tion Cana­da to część Adven­ture Rac­ing World Series, czyli między­nar­o­dowego cyk­lu wyś­cigów adven­ture rac­ing. Zawod­ni­cy mieli…

Startujemy i zbieramy — nowy cel

Hej, już za kil­ka dni rusza­my do Kanady na ści­ganie z Expe­di­tion Cana­da, więc trzy­ma­j­cie kciu­ki, pcha­j­cie…

Ruszamy do Kolumbii Brytyjskiej — Expedition Canada 2023

Już za tydzień, 19 maja rusza­my na start kanadyjskiego Adven­ture Race — Expe­di­tion Cana­da. Przed nami…

Zimowy rajd Montane Kong Vinter

Kairacross, wyścig w fińskim packraftowym raju

Wyś­ci­gi pack­raftowe to może nie do koń­ca adven­ture rac­ing, ale tak blisko, jak to tylko możli­we.…

X‑Bionic wspiera TrailTeam w drodze do Mistrzostw Świata!

Co mają ze sobą wspól­nego mis­trz olimpi­js­ki w nar­cia­rst­wie, świa­towej klasy kitesurfer, mis­trz świa­ta w par­alot­niarst­wie,…

Podsumowanie sezonu MTB

Nadeszła najwyższa pora na pod­sumowanie naszych kolars­kich zma­gań w sezonie 2013, który skończył się już na…

W końcu wszystko siadło tak jak powinno :)

Rankiem o 4:40 wys­tar­towal­iśmy ostat­nią grupą na trasę Biegu Ultra Granią Tatr. Przed nami od 4:00…

Kolejne 2 punkty do UTMB — relacja z 107-kilometrowej trasy K‑B-L

Autor: Michał Lewandowski Bieżącego roku odbyła się pier­wsza edy­c­ja Dol­nośląskiego Fes­ti­walu Biegów Górs­kich, w ramach którego…

SALEWA Briko TRAILteam vs Rajd Konwalii IV

SALEWA Briko TRAIL­team vs Rajd Kon­walii IV Skład: Łukasz Warmuz Ireneusz Waluga Chci­ałbym pod­sumować imprezę, która się…