Już wkrótce pierwsza edycja Biegu Ultra „Granią Tatr”

Tekst: Moni­ka Strojny Za trzy tygod­nie, w sobotę 17 sierp­nia o 4 rano, wys­tar­tu­ją uczest­ni­cy  pier­wszego…

Zwycięstwo w Piwnicznej

Pod­czas ostat­niej edy­cji MTB Marathonu w Piwnicznej pogo­da nie rozpieszcza­ła… Nieustan­ny deszcz, tylko 9° ciepła i błoto.…

Obóz biegowy w Alpach

Zaprasza­my na kole­jny pro­jekt biegowy w wyko­na­niu Tatra Run­ning. Tym razem, w dni­ach 7–15 wrześ­nia chce­my…

Miejsce warte namierzenia

Codzi­en­nie mijamy niesamowite miejs­ca — na spac­erze, w drodze do pra­cy czy na treningu. Warto się…

Trudna trasa Mistrzostw Polski MTB

Na Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki MTB pojechal­iśmy już dzień wcześniej z pozy­ty­wnym nastaw­ie­niem. Wszys­tko układało się dobrze. Do…

Udany bieg w Dolomitach

Przepiękne góry, niesamowite biegowe świę­to i moc pozy­ty­wnych emocji ze strony kibiców — ten krót­ki opis…

Granica polsko-węgierska padła!

A konkret­nie słu­pek graniczny numer 6 sprzed dziewięćdziesię­ciu lat, odd­ziela­ją­cy ówczes­ną II Rzecz­pospolitą i Czechosłowację, obec­nie…

Na 500-kilometrowej trasie GSB

Maciek Więcek postanow­ił pobić reko­rd przebiegnięcia/przejścia 500-kilo­metrowej trasy Głównego Szlaku Beskidzkiego. Dzisiejszy etap był łaskawy pod…

Mistrz Europy Marcin Lewandowski gościem obozu Tatra Running

Bra­cia Tomasz i Marcin Lewandows­cy będą gość­mi na obozie Tatra Run­ning już w przyszłym tygod­niu! Tomasz,…

Techniczny MTBM w Karpaczu

BRIKO TRAIL­team wys­tar­tował w kole­jnej edy­cji Pow­er­ade Vol­vo MTB Marathonu w Karpaczu. Pogo­da dopisy­wała a trasa była…