GORE-TEX ® Transalpine-Run — konkurs – do wygrania zegarek z pulsometrem

W najbliższą sobotę rusza 274-kilo­metrowy bieg przez Alpy – GORE-TEX Transalpine-Run. Trasę podzielono na 8 etapów.…

Fotografia sportowa

Przez ostanie kil­ka lat miałem szanse przeżyć nieza­pom­ni­ane przy­gody star­tu­jąc w barwach SPELEO w zawodach Adven­ture…

Myriam i Jacky – pro-napieracze

  (Piotr Kos­mala) Na początku lip­ca, pod­czas zawodów biegowych w okoli­cach Font Romeu w Pirene­jach natknąłem…

Artur Kurek człowiekiem z żelaza

Na początku lip­ca z Zurichu wys­tar­towała jed­na z edy­cji kul­towych zawodów tri­at­lonowych Iron­man. Wśród kilku tysię­cy…

Ruszamy z nową stroną

Strona osiągnęła już sta­tus “gotowej do uży­cia”, więc mimo braku wielu wspani­ałych funkcjon­al­noś­ci, które planu­je­my, rusza­my…

Szlak

Rywalizuj na szlakach

Korzys­ta­jąc z map i tech­nologii ser­wisu TRAIL.PL już niedłu­go zapro­ponu­je­my wygodne narzędzie do obsłu­gi rywal­iza­cji na…

Dołącz do teamu

Odkrywaj nowe trasy biegowe

Zaprasza­my do wprowadza­nia tras treningowych oraz korzys­ta­nia z setek szlaków dostęp­nych w ser­wisie Trail.pl. Już wkrótce…