II miejsce w Rajdzie Beskidy ARWS

Dzięku­je­my Jurkowi za zaprosze­nie na Rajd Beskidy 2023 ARWS. Cieszymy się z dobrze spęd­zonego razem cza­su…

Mistrzostwa Świata Adventure Racing

Po 142 godz­i­nach wyś­cigu, przemierza­jąc górskie bez­droża biegiem, row­erem i kajakiem (śpiąc na całej trasie zaled­wie…

3. miejsce podczas Rajdu Korsyki

Za nami 5 dni ciekawego ści­ga­nia po wyjątkowych szlakach i bez­drożach Korsy­ki. W składzie Mał­gorza­ta Czec­zott,…

Jovica Spajic: Rovaniemi 300 & Iditarod Invitational

Trail Team to przy­ja­ciele z całego świa­ta, ostanio dołączył do nas zdal­nie Jovi­ca Spa­jic, niesamow­ity “wytrzy­małoś­ciowiec”…

2 miejsce na Rajdzie Czterech Żywiołów

Chorwac­ki start nad­chodzi wielki­mi kroka­mi, jed­nak wcale nie jest tak pros­to zebrać cały team na wspól­ny…

Swimrun Lanzarote 2019

Poprzed­ni week­end to była na pewno emocjonu­ją­ca Mal­ta (mega szacun dla zawod­ników, od oglą­da­nia filmików moż­na…

Hiszpański swimrun, kolejne spotkanie

Po wiosen­nym zapoz­na­niu z ciepłym swimrun’em na Cos­ta Bra­va, przyszedł czas na kole­jną edy­cję Swim­run Head…

8. miejsce w Atacama Crossing, Chile

7 dni, 250 km po piasku, kamieni­ach, sol­nym bło­cie i pięknych pustyn­nych okoli­cach — 8. miejsce…

Podróż sentymentalna

Mój pier­wszy triathlon ukończyłem w Borównie koło Byd­goszczy 3 lata temu. W tym roku  postanow­iłem wró­cić…

Chudy, ale ciężki Wawrzyniec

Tegorocz­na edy­c­ja chudego Wawrzyń­ca, poprzed­zona falą upałów, spraw­iła miłą niespodziankę w sto­sunku tak do upałów jak…