Herbalife Triathlon Gdynia „Balticman”

Herbal­ife Triathlon Gdy­nia nazwany przez orga­ni­za­torów „Baltic­man” był dużym wydarze­niem w pol­skim triathlonie. Praw­ie 1400 zawod­ników…