Trail Team w mediach

Trail­Team i przyszłość Adven­ture Rac­ing w Polsce, Out­door Mag­a­zyn 8.02.2021, https://outdoormagazyn.pl/2021/02/trailteam-i-przyszlosc-adventure-racing-w-polsce/

Korsy­ka w ekstremal­nym wymi­arze, Pol­skie Radio Trój­ka 07.01.2021, https://www.polskieradio.pl/9/325/Artykul/2652639

“Ryzyko pod kon­trolą”- repor­taż Joan­ny Bogusławskiej, Pol­skie Radio Trój­ka 08.10.2020 https://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/2597905