II miejsce w Rajdzie Beskidy ARWS

Dzięku­je­my Jurkowi za zaprosze­nie na Rajd Beskidy 2023 ARWS. Cieszymy się z dobrze spęd­zonego razem cza­su…

5te miejsce w Kanadzie

Expe­di­tion Cana­da to część Adven­ture Rac­ing World Series, czyli między­nar­o­dowego cyk­lu wyś­cigów adven­ture rac­ing. Zawod­ni­cy mieli…

Expedition Canada 2023 — zdjęcia

Startujemy i zbieramy — nowy cel

Hej, już za kil­ka dni rusza­my do Kanady na ści­ganie z Expe­di­tion Cana­da, więc trzy­ma­j­cie kciu­ki, pcha­j­cie…

Ruszamy do Kolumbii Brytyjskiej — Expedition Canada 2023

Już za tydzień, 19 maja rusza­my na start kanadyjskiego Adven­ture Race — Expe­di­tion Cana­da. Przed nami…

Montane Kong Vinter 2023 — zdjęcia

Zimowy rajd Montane Kong Vinter

Raid in France 2022 — zdjęcia

Kairacross, wyścig w fińskim packraftowym raju

Wyś­ci­gi pack­raftowe to może nie do koń­ca adven­ture rac­ing, ale tak blisko, jak to tylko możli­we.…

Mistrzostwa Świata Adventure Racing

Po 142 godz­i­nach wyś­cigu, przemierza­jąc górskie bez­droża biegiem, row­erem i kajakiem (śpiąc na całej trasie zaled­wie…