I miejsce Rajd Beskidy ARWS

Tak się jakoś poskładało “nasze­mu Zespołu”Snowdog Trail Team, że w tym roku wszys­tkie plany star­towo-raj­dowe“ poszły…

Pozdrawiamy z 1, 2 i 3 miejsca Piast Challenge

II miejsce w Rajdzie Beskidy ARWS

Dzięku­je­my Jurkowi za zaprosze­nie na Rajd Beskidy 2023 ARWS. Cieszymy się z dobrze spęd­zonego razem cza­su…

5te miejsce w Kanadzie

Expe­di­tion Cana­da to część Adven­ture Rac­ing World Series, czyli między­nar­o­dowego cyk­lu wyś­cigów adven­ture rac­ing. Zawod­ni­cy mieli…

Expedition Canada 2023 — zdjęcia

Startujemy i zbieramy — nowy cel

Hej, już za kil­ka dni rusza­my do Kanady na ści­ganie z Expe­di­tion Cana­da, więc trzy­ma­j­cie kciu­ki, pcha­j­cie…

Ruszamy do Kolumbii Brytyjskiej — Expedition Canada 2023

Już za tydzień, 19 maja rusza­my na start kanadyjskiego Adven­ture Race — Expe­di­tion Cana­da. Przed nami…

Montane Kong Vinter 2023 — zdjęcia

Zimowy rajd Montane Kong Vinter

Raid in France 2022 — zdjęcia