Podsumowanie sezonu MTB

Nadeszła najwyższa pora na pod­sumowanie naszych kolars­kich zma­gań w sezonie 2013, który skończył się już na…

Bieg Trzech Szczytów w Dolomitach

Bieg-przetar­cie przed Sel­l­aron­da zal­ic­zony. Drei Zin­nen Berglauf to zawody z wielo­let­nią trady­cją. W 16. edy­cji wys­tar­towało…

Podróż sentymentalna

Mój pier­wszy triathlon ukończyłem w Borównie koło Byd­goszczy 3 lata temu. W tym roku  postanow­iłem wró­cić…

Chudy, ale ciężki Wawrzyniec

Tegorocz­na edy­c­ja chudego Wawrzyń­ca, poprzed­zona falą upałów, spraw­iła miłą niespodziankę w sto­sunku tak do upałów jak…

Herbalife Triathlon Gdynia „Balticman”

Herbal­ife Triathlon Gdy­nia nazwany przez orga­ni­za­torów „Baltic­man” był dużym wydarze­niem w pol­skim triathlonie. Praw­ie 1400 zawod­ników…

W końcu wszystko siadło tak jak powinno :)

Rankiem o 4:40 wys­tar­towal­iśmy ostat­nią grupą na trasę Biegu Ultra Granią Tatr. Przed nami od 4:00…

Kolejne 2 punkty do UTMB — relacja z 107-kilometrowej trasy K‑B-L

Autor: Michał Lewandowski Bieżącego roku odbyła się pier­wsza edy­c­ja Dol­nośląskiego Fes­ti­walu Biegów Górs­kich, w ramach którego…

SALEWA Briko TRAILteam vs Rajd Konwalii IV

SALEWA Briko TRAIL­team vs Rajd Kon­walii IV Skład: Łukasz Warmuz Ireneusz Waluga Chci­ałbym pod­sumować imprezę, która się…

Już wkrótce pierwsza edycja Biegu Ultra „Granią Tatr”

Tekst: Moni­ka Strojny Za trzy tygod­nie, w sobotę 17 sierp­nia o 4 rano, wys­tar­tu­ją uczest­ni­cy  pier­wszego…

Zwycięstwo w Piwnicznej

Pod­czas ostat­niej edy­cji MTB Marathonu w Piwnicznej pogo­da nie rozpieszcza­ła… Nieustan­ny deszcz, tylko 9° ciepła i błoto.…