ARWC 2021 — zdjęcia

X‑Bionic wspiera TrailTeam w drodze do Mistrzostw Świata!

Co mają ze sobą wspól­nego mis­trz olimpi­js­ki w nar­cia­rst­wie, świa­towej klasy kitesurfer, mis­trz świa­ta w par­alot­niarst­wie,…

Corsica Raid 2020 — zdjęcia

3. miejsce podczas Rajdu Korsyki

Za nami 5 dni ciekawego ści­ga­nia po wyjątkowych szlakach i bez­drożach Korsy­ki. W składzie Mał­gorza­ta Czec­zott,…

Jovica Spajic: Rovaniemi 300 & Iditarod Invitational

Trail Team to przy­ja­ciele z całego świa­ta, ostanio dołączył do nas zdal­nie Jovi­ca Spa­jic, niesamow­ity “wytrzy­małoś­ciowiec”…

2 miejsce na Rajdzie Czterech Żywiołów

Chorwac­ki start nad­chodzi wielki­mi kroka­mi, jed­nak wcale nie jest tak pros­to zebrać cały team na wspól­ny…

Swimrun Lanzarote 2019

Poprzed­ni week­end to była na pewno emocjonu­ją­ca Mal­ta (mega szacun dla zawod­ników, od oglą­da­nia filmików moż­na…

Hiszpański swimrun, kolejne spotkanie

Po wiosen­nym zapoz­na­niu z ciepłym swimrun’em na Cos­ta Bra­va, przyszedł czas na kole­jną edy­cję Swim­run Head…

8. miejsce w Atacama Crossing, Chile

7 dni, 250 km po piasku, kamieni­ach, sol­nym bło­cie i pięknych pustyn­nych okoli­cach — 8. miejsce…

A Ty spróbujesz?

Nas, ludzi out­dooru zawsze fas­cynu­je robi­e­nie rzeczy, które z pozoru wyda­ją się niewykon­alne, niemożli­we, niepraw­dopodob­ne. Chce­my…