Starty na świecie

Wszystkie starty

2022
Raid in France 2022

Raid in France 2022

, więcej na stron­ie organizatora
Adventure Race Croatia

Adventure Race Croatia

 

Więcej na stron­ie zawodów.

GODZone Chapter 10, Southern Traverse

GODZone Chapter 10, Southern Traverse

 

Rajd ekspedy­cyjny, Nowa Zelandia. Więcej infor­ma­cji na stron­ie zawodów.

2021
ARWS World Championship 2021

ARWS World Championship 2021

 

Mis­tr­zost­wa Świa­ta Adven­ture Rac­ing. Więcej na stron­ie zawodów.

Flixistaw Bieg Granią Tatr

Flixistaw Bieg Granią Tatr